Mikä on ammattijärjestäjän palvelu?

Ammattijärjestäjä järjestää eli oleellistaa kanssasi tilaa, aikaa, tekemistä ja muistin käyttöä.
Hän on koulutettu alan ammattilainen.

Ammattijärjestäjä eli professional organizer

Nykypäivänä elämme kasvavan paljouden keskellä ja paljoudessa selviämisen tärkeä taito on oleellistaminen. Se tarkoittaa tarpeellisen ja oleellisen löytämistä kaiken paljouden keskeltä ja kaiken turhan poistamista sekä oleellisen järjestyksessä säilyttämistä. Tässä sinua voi auttaa organisoinnin ja järjestämisen ammattilainen – ammattijärjestäjä.

Ammattijärjestäjän ammatti on hyvin uusi Suomessa; heitä on koulutettu maassamme kymmenen vuotta. Ammatti saapui suomeen Hollannista ammattijärjestäjä Anne te Velde-Luoman tuomana. Se on kuitenkin syntynyt Yhdysvalloista, jossa ammattijärjestäjiä on ollut 1970-luvulta asti. 

Useimmat ammattijärjestäjät työskentelevät kotitalous- ja yritysasiakkaiden kanssa. Yritysympäristöt vaativat erityisosaamista, jota saat yritysasiakkaisiin erikoistuneelta ammattijärjestäjältä. Elene Tilat on erikoistunut yritys- ja työympäristöihin. 

Ammattijärjestäjä on vaitiolovelvollinen ja toimii luottamuksellisesti ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Hän ei koskaan poista mitään ilman asiakkaan lupaa, vaan asiakas päättää aina itse mistä luopuu ja minkä haluaa säilyttää. Järjestämisen ammattilainen auttaa näkemään tilanteen toisesta näkökulmasta ja tukee tavoitteiden saavuttamisessa.

Ammattijärjestäjä on järjestämisen asiantuntija, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa sekä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta.​

Suomen ammattijärjestäjät ry

Ammattijärjestäjä lähestyy ongelmaa systemaattisella tavalla. Hän kartoittaa kanssasi tilanteen, karsii epäolennaisen, luo järjestyksen jäljelle jääneeseen ja auttaa luomaan toimintatavat, joilla järjestys säilyy. Tämän kaiken hän tekee kanssasi ollen koko ajan läsnä, jakaen tietoa, tukien ja auttaen päätöksen teossa, kannustaen ja tehden raivaustyötä kanssasi.

Kuinka oleellistaminen tapahtuu?

1.

Tilanteen kartoitus   

2.

Epäolennaisen karsiminen

3.

Jäljelle jääneen järjestäminen

4.

Uusien toimintatapojen luominen, joilla järjestys säilyy