kartoituskäynti

Tilaa ammattijärjestäjä yritykseesi maksuttomalle kartoituskäynnille. 

Mitä hyötyä kartoituskäynnistä on yrityksellemme?

saat Vinkkejä

Ammattijärjestäjä antaa sinulle vinkkejä siihen kuinka tilanteenne yrityksessä voisi ratkaista. 

ulkopuolinen näkemys

Ammattijärjestäjä näkee ensimmäistä kertaa yrityksenne, joten hän kykenee havaitsemaan tilanteessanne nekin asiat, joita voi olla henkilöstön vaikeaa sisältä päin havaita. 

Kuuntelee

Ammattijärjestäjä kuuntelee sinua ja keskustelee kanssasi. Hän on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen sekä toimii luottamuksellisesti.

Kartoittaa tarpeenne

Ammattijärjestäjä selvittää tarpeesi ja toivomuksesi ja räätälöi palvelunsa yrityksellenne sopivaksi.

keskustelee ja jakaa tietoa

Ammattijärjestäjä käy läpi kanssasi toivomiasi aihealueita, kuten esimerkiksi kuinka työn tuloksellisuutta voi parantaa tai kuinka työympäristöä voidaan selkeyttää.

Saat tarpeidesi mukaisen tarjouksen

Keskusteluiden pohjalta ammattijärjestäjä antaa tilanteeseenne sopivan tarjouksen.

Kartoituskäynti on maksuton, eikä sido jatkotoimenpiteisiin!

Sinun ei tarvitse siivota ennen ammattijärjestäjän saapumista. Suurimman avun ammattijärjestäjältä saa, kun hän pääsee näkemään tilanteen aidoimmillaan. Ammattijärjestäjää sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän toimii luottamuksellisesti sekä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Ammattijärjestäjä ei koskaan karsi mitään luvatta vaan asiakas tekee aina päätökset siitä mitä laitetaan pois ja mitä jää.